Istorija

UAB „Ukmergės butų ūkis“ – Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojama uždaroji akcinė bendrovė, teikianti daugiabučių namų administravimo ir priežiūros paslaugas.

Nors UAB „Ukmergės butų ūkis“ savo statusą ir dabartinį pavadinimą įgavo tik 1995 metais, tačiau pati įmonė vienokia ar kitokia veiklos forma prižiūri Ukmergėje esančius daugiabučius

Įmonė savo veikloje vadovaujasi įdiegta ir nuolat atnaujinama integruota kokybės, aplinkos apsaugos, darbų saugos ir sveikatos vadybos sistema atitinkančia ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ir BS OHSAS 18001:2007 standartų reikalavimus. Įmonės veikla apdrausta civilinės atsakomybės draudimu.

Istorija:

  • Nuo 1945 metų iki 1948 metų gyvenamųjų namų priežiūrą ir eksploataciją Lietuvoje vykdė namų valdybos, kurios pradžioje priklausė Ukmergės miesto vykdomajam komitetui, o vėliau suorganizavus apskrities komunalinio ūkio skyrių- apskrities komunaliniam skyriui.
  • Pradžioje namų valdybų Ukmergės mieste buvo keturios, kurios 1960 metais sustambintos, apjungiant visas į vieną valdybą.
  • Remiantis Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerijos 1983-01-14 įsakymu Nr.21. Ukmergės rajono namų valdyba reorganizuota į Ukmergės rajono LDT Vykdomojo komiteto gamybinę butų ūkio valdybą, kurios eksploatuojamas plotas buvo 100,8 tūkst.kv.m. gyvenamojo ploto.
  • Vadovaujantis Lietuvos TSR Komunalinio ūkio ministerijos 1989 m. kovo mėn. 31 d. įsakymu Nr.46‚ „Dėl organizacijų įsteigimo ir reorganizavimo“ Ukmergės rajono LDT Vykdomojo komiteto Gamybinė butų ūkio valdyba reorganizuota į Ukmergės rajono LDT Vykdomojo komiteto butų ūkio remonto ir eksploatavimo valdybą.
  • 1990 m. rugsėjo mėn. 27 d. nutarimu Nr.1-168‚ „Lietuvos respublikos valstybinių įmonių įstatymo įsigaliojimo tvarkos“‚ Ukmergės rajono LDT Vykdomojo komiteto butų ūkio remonto ir eksploatavimo valdyba reorganizuota į Ukmergės rajono valdybos valstybinę butų ūkio įmonę.
  • Vadovaujantis LRV 1994.08,26. nutarimu Nr.787 „Dėl valstybinių ir valstybinių akcinių įmonių reorganizavimo į akcines bendroves ir uždarąsias akcines bendroves“ Ukmergės valstybinė butų ūkio įmonė 1995 metais balandžio 13 dieną reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę „Ukmergės butų ūkis“, tuo metu bendrovės žinioje buvo 5694 butai.
Skip to content