DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ RENOVACIJOS AKTUALIJOS

           Vykdant daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programą Ukmergės mieste ir rajone jau atnaujinti 84 daugiabučiai gyvenamieji namai ir gauti Statybos užbaigimo aktai, 3 namų vykdomos statybos užbaigimo procedūros, 13 namų vykdomi rangos darbai.

           Dalyje daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriems yra parengti techniniai darbo projektai ir apmokėti Valstybės lėšomis, renovacijos darbai nėra vykdomi, kadangi rangos darbų pirkimo konkursuose nedalyvavo nei vienas galimas rangovas. Šių objektų rangos darbų kaina, numatyta investiciniuose planuose, neatitinka šių dienų rinkos kainos. Kainų perskaičiavimui daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai nepritarė. Informuojame, kad nevykdant renovacijos projektų šių namų butų ir kitų patalpų savininkams teks grąžinti jau suteiktą Valstybės paramą, skirtą techninių darbo projektų parengimui bei jų ekspertizei atlikti.

         Renovacijos procesas vykdomas etapais, atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) paskelbtus kvietimus, jų terminus bei sąlygas.

Šiuo metu galiojantys kvietimai:

9 kvietimo „B“ energinio naudingumo klasei pasiekti 9 daugiabučiams namams finansuoti pasirašytos Valstybės paramos sutartys, teikiamos paraiškos finansuotojui INVEGA dėl finansavimo suteikimo, gavus finansuotojo pritarimą, artimiausiu bus skelbiami rangos darbų pirkimai per CPO LT el. katalogą.

Planuojantiems daugiabučio renovaciją artimiausiu metu – verta suskubti.

10 kvietimas  „A“ klasei energinio naudingumo klasei pasiekti pratęstas iki 2024 m. kovo mėn. ir svarbi šio kvietimo naujovė – aukštesni reikalavimai teikiant valstybės paramą energinio efektyvumo didinimo priemonėms. Nuo šiol valstybės parama bus skiriama tik projektams, pasiekusiems „A“ pastato energinio naudingumo klasę. Šiems projektams numatomas lengvatinis  kreditas, 100 proc. subsidija faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių (statybų techninei priežiūrai, projekto parengimo dalims, administravimo išlaidoms), 30 proc. kompensacija energinio efektyvumo priemonėms bei papildoma 20 proc. kompensacija šilumos ūkio atnaujinimui įgyvendinus projektą. Šiuo metu dalyvauti šiame etape pareiškė norą 29 daugiabučiai namai, jiems yra nupirkta investicinių planų parengimo paslauga.

           Informuojame, kad 2023 m. rugsėjo 14 d. paskelbtas kvietimas skydinei daugiabučių renovacijai, „B“ energinio naudingumo klasei pasiekti. Paraiškas galima pateikti iki 2024 m. rugsėjo 30 d.. Susidomėjusius šiuo kvietimu informuojame, kad ne visiems namams tinkamas šis atnaujinimo būdas. Platesnę informaciją galite rasti APVA tinklapyje, adresu www.apva.lt.

           Asmenims, kurie turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensacija, Valstybė kompensuoja šimtą procentų visų su daugiabučio renovacija susijusių investicijų. Be to, šimtaprocentinę paramą gauna ir teisę į būsto šildymo kompensaciją turintys pensininkai. Kompensavimo būdas: paskola ir palūkanos kas mėnesį dengiamos Valstybės lėšomis.

Daugiabučių gyvenamųjų namų
atnaujinimo (modernizavimo) programos
administratorius UAB „Ukmergės butų ūkis“

Skip to content