Pranešimas dėl saugos

PRANEŠAME,

LR Seimo 2022 m. Kovo 10 d. nutarimu „DĖL NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES ĮVEDIMO“ Nr. XIV-932 nuo 2022 m. kovo 11 d. Lietuvos teritorijoje įvesta nepaprastoji padėtis.

Šios dienos problema nereikalingais daiktais užkrauti daugiabučių namų rūsiai ir evakuacijos išėjimai laiptinėse, bendro naudojimo patalpos dažnai yra virtusios sandėliais, pilnais nenaudojamų baldų, buities prietaisų, padangų, senų santechnikos įrenginių ar šiukšlių, kas kelia didžiausią grėsmę pačių gyventojų saugumui, patalpos neatitinka nei priešgaisrinių, nei sanitarinių, nei civilinės saugos reikalavimų ir apsunkina gyventojų galimybes sėkmingai evakuotis ekstremalios situacijos atveju.

Daugiabučio namo rūsys gali būti panaudojamas kaip Kolektyvinės apsaugos statinys– statinys ar patalpa, kurią ekstremalių situacijų ar karo metu galima pritaikyti gyventojams laikinai apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.

Siekdami apsisaugoti ekstremaliojo įvykio metu, kuris gali sukelti staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą, gyventojai privalo išvalyti ir atlaisvinti bendro naudojimo rūsio patalpas.

BENDRO NAUDOJIMO RŪSIO PATALPOS TURI BŪTI ATLAISVINTOS IKI Š.M. BALANDŽIO 10 D. IMTINAI.

Gyventojams neatlaisvinus patalpų, šį darbą atliks administratorius UAB „Ukmergės butų ūkis“ ir priskaitys gyventojams mokestį už atliktą paslaugą.

Administratorius UAB „Ukmergės butų ūkis“

Skip to content