BETA pradėjo paraiškų daugiabučiams atnaujinti vertinimą

Pagal aplinkos ministerijos kvietimą teikti paraiškas daugiabučių atnaujinimui (2016 m. rugpjūčio 26 d.) Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA) gavo 479 paraiškas iš 525 numatytų kvietime.

Paraiškas daugiabučiams atnaujinti pateikė 56 šalies savivaldybės, iš likusių keturių savivaldybių – Kalvarijos, Pagėgių, Pasvalio ir Rietavo – paraiškos nebuvo gautos. Taip pat dalis savivaldybių paraiškų pateikė mažiau nei joms buvo numatyta kvietime – Kelmės rajono savivaldybė iš 30 galimų pateikė 7, Skuodo – iš 9 pateikė 6, Šiaulių savivaldybė – iš numatytų 12 pateikė 11, taip pat kvietime numatytų kvotų skaičiaus neišnaudojo Pakruojo ir  Šakių rajono savivaldybės.

Visos šalies savivaldybės jau yra informuotos apie jų pateiktų paraiškų įtraukimą į Paraiškų sąrašą. Šiuo metu BETA, remdamasi Paraiškų teikimo ir vertinimo aprašo tvarka, jau yra pradėjusi sąraše esančių paraiškų vertinimą ir artimiausiu metu teiks išvadas savivaldybėms. Paraiškų vertinimą planuojama užbaigti iki š.m. balandžio mėn. pradžios.

„Pradėjus paraiškų vertinimą, matyti, jog trūksta kai kurių privalomų dokumentų, tokių kaip natūrinių matavimą aktų, viešojo aptarimo protokolų ir kitų dokumentų, be kurių negali būti tinkamai atliktas investicijų plano vertinimas“, – tvirtina BETA Projektų įgyvendinimo skyriaus vedėja Gintarė Burbienė.

Pasak G. Burbienės, savivaldybėms, kurių pateiktose paraiškose rasta netikslumų, artimiausiu metu bus išsiųsti prašymai dėl investicijų plano patikslinimo.

Pagal aplinkos ministro įsakymą (Nr. D1-568), bendras priimamų paraiškų skaičius – 500 vnt., ir dar 25 paraiškos numatytos Birštono, Utenos rajono ir Šiaulių miesto savivaldybėms, įgyvendinančioms savivaldybių kvartalų energinio efektyvumo didinimo programas.

Skip to content