All Posts by: admin

              Atsižvelgiant į besikeičiančią epidemiologinę situaciją Lietuvoje, kurią kelia koronaviruso (COVID-19) paplitimo grėsmė, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 ,,Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos parengtomis rekomendacijomis, daugiabučius gyvenamuosius namus administruojančios įmonės, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų pirmininkai, jungtinės veiklos sutarties pagrindu…

Read more

Informuojame, kad nuo 2020 04 10 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimas.…

Read more

Svarbi informacija mokėtojams!!! 2020 04 03 Valstybėje paskelbus ekstremalią situaciją bei karantiną, UAB „Ukmergės butų ūkis“, siekiant pagelbėti vartotojams patiriantiems finansinius sunkumus, informuoja, kad ekstremalios situacijos bei karantino metu: nebus skaičiuojami delspinigiai už pradelstas mokėti sumas, nebus siunčiami priminimai ir įspėjimai apie skolų grąžinimą, laikinai sustabdomi ikiteisminių skolų išieškojimo veiksmai bei vykdomųjų dokumentų perdavimas antstoliams. Vartotojams, kurie…

Read more

Gyventojai ir verslo klientai, kurie gali pretenduoti į mokėjimų atidėjimą dėl šalyje įvesto karantino: Karantino metu neteko darbo ir pagrindinių pajamų; Karantino metu išėjo neapmokamų atostogų; Gyventojai ir verslo įmonės, kuriems karantino metu paskelbta prastova ir nevykdoma įmonės veikla; Karantino metu negali vykdyti individualios veiklos ir negauna pajamų; Iki karantino neturėjo pradelstų mokėjimų už paslaugas;…

Read more

UAB “Ukmergės butų ūkis” daugiabučių gyvenamųjų namų ir įmonių patalpų dezinfekavimo  1 kv. m. kainos: Miesto vietovėje – 0,70 Eur. (su PVM) Kaimo vietovėje – 0,80 Eur. (su PVM) Daugiau informacijos: 8-340-65233 Klientų aptarnavimas 8-682-11212 Leonardas Nugaras, Tvarkymo ir kokybės vadovas  

Read more

                    Informuojame, kad siekdama sustabdyti koronaviruso plitimą Ukmergės mieste ir rajone, UAB „Ukmergės butų ūkis“ gavo Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija). Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 392 pavedė UAB „Ukmergės butų ūkis“ atlikti bendro naudojimo patalpų dezinfekavimą pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos…

Read more