Pivonijos mikrorajone keičiami magistraliniai šilumos tinklai

UAB ,,Ukmergės šiluma‘‘ vykdo projektą ,,Susidėvėjusio centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas, diegiant naujausias technologijas katilinės Nr. 3 aptarnavimo teritorijoje Ukmergėje‘‘.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2016 metais, pirmame jo vykdymo etape buvo pakloti naujos technologijos vamzdžiai 400 metrų ruože ties UAB ,,Textilite‘‘ pastatu ir garažais. Šiuo metu pradedamas antrasis darbų etapas, jo metu numatoma pakeisti magistralinius Pivonijos mikrorajono šilumos tiekimo vamzdynus (apie 1000 metrų).
UAB ,,Ukmergės šiluma‘‘ informuoja, kad darbų atlikimo laikotarpiu, nuo 2017-05-02 d. iki 2017-06-08 d. (imtinai) bus nutrauktas karšto vandens tiekimas Pivonijos mikrorajono vartotojams.
Pažymima, kad daliai vartotojų karšto vandens tiekimas bus atnaujintas 2017-05-15 d., likusiems vartotojams karšto vandens tiekimas bus atnaujintas etapais iki 2017-06-08 d.
Detalesnė informacija apie karšto vandens tiekimo nutraukimą ir atnaujinimą bus pateikiama gyvenamųjų namų laiptinių informaciniuose stenduose, bei UAB ,,Ukmergės šiluma‘‘ internetinėje svetainėje www.ukmergessiluma.lt.
Atsižvelgiant į neišvengiamus laikinus nepatogumus, tikimąsi visų geranoriškumo įgyvendinant Ukmergės šilumos ūkiui svarbų projektą.