All Posts by: admin

Informuojame, kad esant nepalankiai COVID-19 situacijai, UAB „Ukmergės butų ūkis“, gavęs Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija), teikia patalpų dezinfekcijos paslaugas. Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB „Ukmergės butų ūkis“: Tvarkymo ir kokybės vadovas Leonardas Nugaras, tel.  8-682-11212 Klientų aptarnavimas, tel.  8-340-65233  

Read more

Atsižvelgiant į LR sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas ir paskelbtą ekstremalią situaciją, siekiant išvengti virusinių infekcijų plitimo COVID-19 pandemijos metu  bei užtikrinti teikiamų paslaugų tęstinumą UAB “Ukmergės butų ūkis”, informuojame, kad artimiausiu metu ribosime susitikimus su gyventojais bei stabdysime lankytojų priėmimą uždarose patalpose bent 2 savaitėms. Prašome visais Jums iškilusiais klausimais kreiptis telefonu 8-340-65233 arba el. paštu info@ubu.lt.

Read more

UAB „Ukmergės butų ūkis“: girdime savo klientus 2020-02-14 Kodėl internetinio UAB „Ukmergės butų ūkis“ tinklapio pagrindiniame puslapyje yra nurodyti tik du kontaktiniai telefono numeriai? Šis klausimas kyla ne vienam šios įmonės klientui – įmonės paslaugomis besinaudojančiam Ukmergės miesto gyventojui. Atsakymo į šį klausimą ieškojo ir naujasis UAB „Ukmergės butų ūkis“ vadovas Raimondas Baltaduonis, besiruošdamas atrankai…

Read more

Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas mažajai renovacijai. Nuo š. m. lapkričio 21 d. BETA priima paraiškas daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui. Paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo…

Read more

Nuo liepos 1 dienos UAB „Ukmergės butų ūkis“ laikinai, vienam mėnesiui, keičia avarinės tarnybos darbo grafiką. Bus atsisakoma budėjimų įmonėje naktimis, juos pakeis darbuotojų budėjimai namuose. „Šio eksperimento poreikis atsirado, kai dar nuo praėjusių metų spalio, avarinės tarnybos išlaikymas nėra įtrauktas į techninės priežiūros paslaugų tarifą ir mūsų įmonei tapo  nuostolingas. Ilgai analizavome susidariusią situaciją,…

Read more

Siekiant užtikrinti gyventojams išskirtinai kokybiškas paslaugas, UAB „Ukmergės butų ūkis“ ir Ukmergės rajono savivaldybė organizuoja sociologinę apklausą. Tikslas – išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie daugiabučių priežiūros paslaugų kokybę. Apklausa anoniminė, kurią atliks nepriklausomi tyrėjai. Remiantis gyventojų atsakymais, bus siekiama tobulinti paslaugų kokybę, todėl kiekvieno gyventojo nuomonė labai svarbi. Nuorodą į elektroninę anketą galima rasti savivaldybės tinklalapyje www.ukmerge.lt, paspaudus…

Read more

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2018-09-20 vykusiame posėdyje patvirtino naują UAB „Ukmergės butų ūkis“ teikiamos daugiabučių namų techninės priežiūros paslaugų tarifą. Sprendimas įsigaliojo nuo 2018-10-01. Šiuo sprendimu techninės priežiūros tarifas sumažintas nuo 0,063 Eur iki 0,0146 Eur be PVM už kvadratinį metrą pastato naudingo ploto (nurodomas vidutinis tarifas, neatsižvelgiant į koreguojančius koeficientus).   Šio sprendimo poreikis…

Read more