Patvirtintas finansuojamų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų Ukmergėje sąrašas