Laikini pokyčiai UAB „Ukmergės butų ūkis“ avarinėje tarnyboje

Nuo liepos 1 dienos UAB „Ukmergės butų ūkis“ laikinai, vienam mėnesiui, keičia avarinės tarnybos darbo grafiką. Bus atsisakoma budėjimų įmonėje naktimis, juos pakeis darbuotojų budėjimai namuose. „Šio eksperimento poreikis atsirado, kai dar nuo praėjusių metų spalio, avarinės tarnybos išlaikymas nėra įtrauktas į techninės priežiūros paslaugų tarifą ir mūsų įmonei tapo  nuostolingas. Ilgai analizavome susidariusią situaciją, darbų naktimis krūvius bei kitus rodiklius ir esame priversti eksperimentuoti, ieškoti sprendimų, kaip šią, gyventojams svarbią paslaugą padaryti mažiau nuostolingą“, – sakė UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktorius Giedrius Pocius.

Įmonės duomenimis, per pirmus penkis šių metų mėnesius avarinė tarnyba nuo 19 iki 7 val. buvo išvykusi į iškvietimus dėl avarijos 32 kartus arba 20 proc. dirbtų dienų. Didžiausias iškvietimų ir išvykimų skaičius šiomis valandomis buvo gegužės mėnesį – 7, mažiausias – balandžio mėnesį, kai buvo 4 kvietimai. Todėl visą liepos mėnesį avarinė tarnyba dirbs nuo 7 val. ryto iki 19 val. vakaro. Vėliau bus vykdomas tik pasyvus budėjimas ir reaguojama tik į inžinerinių sistemų avarijas.

„Mūsų įmonės įsipareigojimas gyventojams įvykus avarijai reaguoti išlieka, mes ir toliau tą darysime. Tačiau norime paprašyti žmonių supratimo, kadangi reagavimo laikas, per kurį mes atvyksime į iškvietimą, bus šiek tiek ilgesnis. Vėliau, įvertinę tokio laikino pasikeitimo privalumus, trūkumus ir finansinius rezultatus, spręsime, ką daryti toliau. Nenorime atsisakyti šios paslaugos, suprantame, kad ji reikalinga, tačiau ši veikla neatsiperka ir įmonei tampa sunkia našta”, – kalbėjo G. Pocius.

Primename, kad Ukmergės rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais patvirtintus šios srities reglamentavimo pakeitimus, 2018-09-20 vykusiame posėdyje patvirtino naują UAB „Ukmergės butų ūkis“ teikiamos daugiabučių namų techninės priežiūros paslaugų tarifą. Sprendimas įsigaliojo nuo 2018-10-01. Šiuo sprendimu techninės priežiūros tarifas sumažintas nuo 0,063 Eur iki 0,0146 Eur be PVM už kvadratinį metrą. Už šį, sumažintą, tarifą įmonė turi atlikti periodinius kiekvieno daugiabučio namo stebėjimus ir apžiūras bei tvarkyti namo techninę dokumentaciją. Tarife nebeliko avarinės tarnybos išlaikymo išlaidų ir smulkių remonto darbų, kurie dabar atliekami iš gyventojų sukauptų lėšų.