Ukmergės daugiabučiai šildymo sezonui pasiruošę

Šildymo sezono pradžią ir pabaigą, atsižvelgdama į faktines lauko oro temperatūras, nustato savivaldybė. Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10 °C. Šildymo sezono laikotarpiu butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, atsižvelgiant į teisės akte nustatytas higienos normas. Lietuvos higienos normos HN 42:2009 “Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas” nustato, kad gyvenamųjų patalpų oro temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu turi būti nuo 18°C iki 22°C. Tuo atveju, jeigu temperatūra yra žemesnė (ar aukštesnė), gyventojai turi kreiptis į šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją.

Panagrinėkime šildymo ir karšto vandens (toliau š. ir k.v.) sistemų prižiūrėtojo funkcijas ir atliekamus darbus. Priežiūros esmė – įrenginių technologinis valdymas, remontas, matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo darbai. Pagal savo pobūdį š. ir k.v. sistemos priežiūra yra skirstoma į tris dalis: prevencija, korekcija ir avarijų likvidavimas. Prevencinė priežiūra – tai priežiūra, kurios techninės veiklos pagrindą sudaro įrenginio pakeitimas, kapitalinis remontas ar modernizavimas fiksuotais laiko intervalais, atsižvelgiant į jo normatyvinį tarnavimo laiką. Čia įeina ir techninio aptarnavimo veiksmai, atliekami defektams (potencialiems gedimams) nustatyti ar išvengti. Korekcinė priežiūra – tai priežiūra, kurios techninės veiklos pagrindą sudaro sutaisymas pasireiškusių ar pasireiškimo procese esančių gedimų. Šią veiklą gali sudaryti įrenginių remontas, restauravimas ar pakeitimas. Avarijų likvidavimas gali būti padalintas į keturis veiksmus – 1. avarijos lokalizavimas, remontas, keitimas; 2. paleidimas, derinimas, priežiūra; 3. Stebėjimas; 4. Parametrų atkūrimas.

Jeigu pastate nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos, š. ir k.v. sistemų prižiūrėtojas reguliariai atlieka pastato šilumos punkto įrenginių apžiūrą, šilumos punkte esančių įrenginių veikimo patikrinimą ir pastebėtų sutrikimų pašalinimą. Prižiūrėtojas gali koreguoti šiluminę galią reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal pastato savininko arba bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus nepažeidžiant anksčiau minėtų higienos normų.

Prasidėjus ir pasibaigus šildymo sezonui š. ir k.v. sistemų prižiūrėtojas pagal poreikį vykdo šildymo sistemos paleidimą ir nuorinimą, atlieka šilumos punkto hidraulinį išbandymą ir šildymo sistemos praplovimus.

Darbų yra kur kas daugiau nei aprašytieji anksčiau: filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, vamzdžių izoliacijos priežiūra, metrologijos įstatyme ir jo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų numatytu periodiškumu vykdo matavimo prietaisų priežiūrą ir manometrų metrologinę patikrą, susidėvėjusių prietaisų pakeitimą ir kt.

UAB „Ukmergės butų ūkis“, būdamas daugelio Ukmergės daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju, yra paruošęs visus prižiūrimus daugiabučius namus šildymo sezonui, o įmonės darbuotojai pasirengę reaguoti į visas iškilusias problemas, kurios susijusios su teikiamomis paslaugomis.

Informuojame, kad dėl šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros klausimų galite kreiptis į UAB „Ukmergės butų ūkis“ skambučių centrą numeriu: 65233.

Skip to content