Dėl daugiabučio namo aplinkos tvarkymo

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 7-79 patvirtino „Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių“ pakeitimus, kuriais įpareigojo gyventojus prižiūrėti aplink jų daugiabutį namą esančią teritoriją.
Prižiūrima teritorija atitinka Ukmergės miesto daugiabučių kvartalų specialiajame plane numatytas daugiabučių teritorijas (specialusis planas patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr.7-72). Ten kur nėra šio specialiojo plano sprendinių, prižiūrima teritorija yra 20 metrų nuo daugiabučio gyvenamojo namo išorinių atitvarų, bet ne toliau negu iki artimiausio sklypo. Susipažinti su minėtais Savivaldybės tarybos sprendimais galima Ukmergės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.ukmerge.lt
UAB „Ukmergės butų ūkis“ vykdydamas administratoriaus funkcijas ir nešdamas atsakomybę už privalomųjų reikalavimų įgyvendinimą, organizuos šių paslaugų užtikrinimą.